Licytacje


art.962 kpc

"§ 1. Przystępuj±cy do przetargu obowi±zany jest złożyć rękojmię w wysoko¶ci jednej dziesi±tej czę¶ci sumy oszacowania, najpóĽniej w dniu poprzedzaj±cym przetarg."


Wpłat rękojmi można dokonywać na konto:

Bank Pekao SA Oddział w Gdańsku

25 1240 5400 1111 0000 4918 4983


O¶wiadczenie licytanta lub nabywcy

O¶wiadczenie licytanta-nabywcy nieruchomo¶ci


Obwieszczenia o licytacjach ruchomości10-05-2016 (g.10:00) Udział 50% Samochód osobowy Nissan Note, rok prod. 2006, 1.4 benzyna, nr rej. GD2254L, VIN SJNFAAE11U1030419

24-05-2016 (g.10:00) Ciągnik samochodowy Volvo FH 12, rok prod. 2003, nr rej. GD2475S, VIN YV2A4CFA23B342168

25-05-2016 (g.10:00) Samochód osobowy Opel Astra 1.6 kombi, rok prod. 1997, nr rej. GD2828J, VIN W0L0TFF35W2073933

25-05-2016 (g.11:00) Samochód osobowy Opel Astra 1.7 kombi

30-05-2016 (g.10:00) 1. Samochód osobowy Volvo V70 kombi, rok prod. 2001, nr rej. GD7870K, VIN YV1SZ58K311036418; 2. Samochód osobowy Renault Kangoo, rok prod. 2000; nr rej. GD132AT, VIN VF1FC0DAF22839055; 3. Kocioł grzewczy IMMERGAS NIKESTAR; 4. Grzejnik łazienkowy DAGAT An 2-55; 5. Grzejnik łazienkowy LUXOR LUX GP 2/50, 800x500 840W; 6. Grzejnik łazienkowy Instalprojekt 534x1302 1000W

31-05-2016 (g.10:00) 51% udziału Peugeot 607, rok prod. 2007, nr rej. GD444FY, VIN VF39UUHZJ92233223, uszkodzony silnik

31-05-2016 (g.12:00) Samochód osobowy Mazda Xedos 2.5, nr rej. GD1589W, rok prod. 1999, kolor niebieski, nr VIN JMZTA12L201301446, przebieg 206914

Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości12-05-2016r (g.10:30) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 19/100 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00027167/6, należacego do dłużnika: Waldemar Wojciech Kozioł położonego: 80-438 Gdańsk, ul.Wallenroda Konrada 31/2, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00027168/3]. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łacznej powierzchni 65,78 m2.

12-05-2016r (g.12:20) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 1/16 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00040762 należacego do dłużników : Jacek Gyurkovich i Halina Gyurkovich Ziółkowska położonego: 80-239 Gdańsk, ul.Czarnieckiego Stefana 13/3,dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00045611/6]. Powierzchnia użytkowa mieszkania według zapisu w księdze wieczystej wynosi 38,43 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica. UWAGA!!!! Rękojmia powinna zostać złożona najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg.

02-06-2016r (g.12:10) Druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci stanowiacej działkę nr 624 obszaru 0, 0692 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 06 sierpnia 2027r. Nieruchomosć zabudowana jest budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni użytkowej około 713,5m2, z częscia produkcyjna pod częscia mieszkalna o powierzchni 401,0m2, częscia produkcyjna dobudowana o powierzchni 96,0m2,częscia mieszkalna o powierzchni 172,5 m2 i garażem o powierzchni 44,0m2 należacego do dłużnika: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe "Land Export-Import" Sp. z o.o. położonej: 80-299 Gdańsk, ul.Kielnieńska 117 (adres w Wypisie z Ewidencji Gruntów - Gdańsk ul. Zatokowa 3) , dla której Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę Wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00039424/3]

02-06-2016r (g.12:30) Druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiacego spółdzielcze własnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego znajdujacego się w zasobach Lokatorsko-Własnosciowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Morena" w Gdańsku, składajacego się z 3 pokoi, kuchni. łazienki, WC i przedpokoju o łacznej powierzchni użytkowej 59,20 m2 należacego do dłużnika: Ewa Tymicka położonego: 80-287 Gdańsk, ul.Orańska 2 A/4.

09-06-2016r (g.10:30) Druga licytacja nieruchomosci należacej do dłużnika: Janusz Antoni Sworczuk położonej: 80-178 Gdańsk, ul.Mamuszki, obr.36 Kiełpino Górne dz.185/5,1390, dla której Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00088194/9]. Działka 185/5 ma powierzchnię 0,1574 HA (sposób korzystania - pastwiska trwałe), działka 1390 ma powierzchnię 0,4086HA (sposób korzystania - grunty orne). Obszar całej nieruchomosci to 0,5660 HA. UWAGA!!! RĘKOJMIA POWINNA ZOSTAĆ ZŁOŻONA NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJACYM PRZETARG

09-06-2016r (g.10:50) Pierwsza licytacja nieruchomosci należacej do dłużnika: Jerzy Andrzej Branach położonej: 80-299 Gdańsk, ul.Posejdona 14, dla której Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00039123/3]. Nieruchomosć GD1G/00039123/3 składa się z działki nr 1126 o pow. 336 m2 zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Działka jest położona w obrębie Osowa, jednostka ewidencyjna Gdańsk, nr jednostki rejestrowej G488, nr ark. mapy 23. W dokumentacji projektowej podano powierzchnię użytkowa budynku : 179,7 m2, Powierzchnia garażu 18,7 m2. Łaczna powierzchnia budynku wraz z garażem: 198,4 m2. Powierzchnia całkowita budynku wraz z piwnica: 219,39 m2 Powierzchnię użytkowa budynku ustalono na 179,7 m2. UWAGA !!!! Rękojmia powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg

09-06-2016r (g.11:30) Pierwsza licytacja ułamkowej częsci nieruchomoci stanowiacej ułamkowa 2/16 częsć lokalu niemieszkalnego - hali garażowej - stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 256052911/13041221976 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00146003/9, należacego do dłużnika: Waldemar Szczuka położonego: 80-299 Gdańsk, ul. Junony 33/HG/kl.B, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00237637/7] Udział 2/16 w częsci nieruchomosci lokalu niemieszkalnego w postaci hali garażowej położonej w budynku Gdańsk ul. Junony 33. . W hali jest 7 miejsc garażowych i 9 komórek gospodarczych, łacznie 16 stanowisk. Własciciel posiada 2/16 częsć hali, co stanowi jedno miejsce postojowe i jedna komórkę gospodarcza. Miejsce, które użytkuje własciciel jest drugie od prawej strony (miejsce nr G5), patrzac od strony drzwi wejsciowych do hali garażowej. Obok jest komórka gospodarcza (nr 12) UWAGA!!! Rękojmia powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg

23-06-2016r (g.10:30) Druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 1/7 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00040069,położonego: 80-440 Gdańsk, ul.Plac Wybickiego Józefa 7/3,dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze[NKW: GD1G/00047087/7]. Dłużnikiem w sprawie jest Jarosław Włostowski, włascicielem nieruchomosci Agnieszka Izabela Olszewska (nieruchomosć została zbyta przez dłużnika po zajęciu, a zatem zgodnie z art. 930 § 1 k.p.c. nie ma wpływu na dalsze postępowanie). Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Do lokalu przylega balkon. Stan i standard lokalu określono na podstawie oględzin wewnętrznych na poziomie dobrym. Powierzchnia lokalu wynosi 64,00 m2. Zgodnie z art. 1002 k.p.c. nabywca nieruchomosci będzie musiał przez co najmniej rok od uprawomocnienia postanowienia o przysadzeniu własnosci znosić obciażenie dzierżawa nieruchomosci (nabywca może wypowiedzieć umowę dzierżawy w ciagu miesiaca od uprawomocnienia się wskazanego postanowienia z rocznym terminem wypowiedzenia) UWAGA!!! RĘKOJMIA POWINNA ZOSTAĆ ZŁOŻONA NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJACYM PRZETARG

23-06-2016r (g.10:50) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 13019/1000000 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00175489/1, należacego do dłużnika: Piotr Sebastian Smirnow oraz Dorota Ewa Albrecht Smirnow (obecny właściciel Marcus Invest sp. z o.o. w Gdańsku) położonego: 80-126 Gdańsk, ul.Mysliwska 26/10A, , dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00175504/3]. Lokal jest położony na II piętrze w budynku trzykondygnacyjnym. Lokal składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i przedpokoju. W mieszkaniu jest instalacja elektryczna, kanalizacyjna, grzewcza. Powierzchnia mieszkania, okreslona na podstawie zapisów w księdze wieczystej wynosi 46,9 m2. Do mieszkania nie przynależy piwnica. Do mieszkania jest przypisane miejsce postojowe nr 2 w hali garażowej i miejsce postojowe nr 3 na zewnątrz. Wejście do lokalu jest z klatki schodowej. Stan lokalu jest dobry, mieszkanie było remontowane w październiku 2014 r. UWAGA!!!! Rękojmia powinna zostać złożona najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg.

23-06-2016r (g.11:10) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 892/10000 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00098322, należacego do dłużnika: Krystian Janowski położonego: 80-299 Gdańsk, ul.Osowski Zakatek 20/3B, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00120126/9]. Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, w.c. i łazienki. Do lokalu przynależy piwnica. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 77,2 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,9 m2. UWAGA!!! Rękojmia powinna zostać złożona najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg

23-06-2016r (g.11:30) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 271/10000 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00080426/9, należacego do dłużnika: Marzena Pham położonego: 80-254 Gdańsk, ul.Partyzantów 61/3, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00094277/0] Lokal jest polożony na parterze i składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 10,40 m2. Lokal o układzie rozkładowym, dwustronny. Wysokosć w lokalu – ponadstandardowa - ok 2,77 m2. Powierzchnia lokalu wynosi 47,00 m2. UWAGA!!! Rękojmia powinna zostać złożona najpóżniej w dniu poprzedzajacym przetarg.

07-07-2016r (g.10:30) Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiacego spółdzielcze własnosciowe prawa do lokalu mieszkalnego w zasobach Lokatorsko-Własnosciowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Morena" w Gdańsku należacego do dłużnika: Hanna Staniszewska-Hecht położonego: 80-288 Gdańsk, ul.Bulońska 26/35D, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00102981/8]. Lokal mieszkalny położony jest w Gdańsku, w dzielnicy Piecki Migowo, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym, na II piętrze. Uprawniony do lokalu może korzystać z piwnicy. Lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju.Powierzchnia lokalu wynosi 58,70 m2. UWAGA!!! Rękojmia powinna zostać złożona najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg

07-07-2016r (g.10:50) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 27042/1000000 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00175489/1, należacego do dłużnika: Piotr Sebastian Smirnow oraz Dorota Ewa Albrecht Smirnow położonego: 80-126 Gdańsk, ul.Mysliwska 26/A/12, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00175503/6] Lokal składa się z salonu z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki i przedpokoju. Do mieszkania przynależy miejsce postojowe nr 1 w hali garażowej oraz piwnica nr 3. Powierzchnia mieszkania, okreslona na podstawie zapisów w księdze wieczystej wynosi 93,1 m2. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 4,32 m2. Według informacji od włascicielki do mieszkania jest przypisane jedno miejsce postojowe ( nr 1 ) w hali garażowej. Miejsce w hali garażowej jest w ramach udziału w częsciach wspólnych budynku. UWAGA !!!! Rękojmia powinna zostać złożona najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg

07-07-2016r (g.11:20) Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiacego spółdzielcze własnosciowe prawa do lokalu mieszkalnego przysługujace dłużnikowi: Tomasz Czabrowski położonego: 80-288 Gdańsk, ul.Wyrobka Romana 5/7, w zasobach Lokatorsko-Własnosciowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Morena" (KRS 216473) dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00166671/8] Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na III piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju i ma powierzchnię 60,10m2. UWAGA!!! Rękojmia powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg

07-07-2016r (g.11:40) Druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 3/100 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00099361/1 należacego do dłużnika: Maria Turowska położonego: 80-865 Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 140/ 16, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00140427/5]. Powierzchnia lokalu wynosi 57,78 m2. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz dodatkowego małego przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,00 m2. UWAGA!!! RĘKOJMIA POWINNA ZOSTAĆ ZŁOŻONA NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJACYM PRZETARG

07-07-2016r (g.12:00) Druga licytacja nieruchomosci należacej do dłużnika: Andrzej Robert Bańdur położonej: 80-298 Gdańsk, ul.Transportowców 23, dla której Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00037161/7]. Prawo własnosci działki nr 213 obręb 0035 Kokoszki , numer jednostki rejestrowej G116, numer mapy 24, obszaru 600 m2. Na działce postawiony budynek murowany parterowy z poddaszem użytkowym. Budynek stanowi nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego z końca lat 80-tych. Na parterze jest sień, przedpokój, dwa pokoje , kuchnia, łazienka i klatka schodowa w częsci rozbudowanej.Pod jednym pokojem jest piwnica, do której wchodzi się z zewnatrz. Na poddaszu sa dwa pokoje i łazienka. Łaczna powierzchnia użytkowa parteru i poddasza wynosi około 110 m2. Oprócz budynku mieszkalnego na działce znajduje się komórka na drewno, murowana oraz garaż murowany. UWAGA!!! RĘKOJMIA POWINNA ZOSTAĆ ZŁOŻONA NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJACYM PRZETARG!!!

15-09-2016r (g.10:30) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 505/10000 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00078088, należacego do dłużników: Jacek Tomasz Janus oraz Anna Janus położonego: 80-299 Gdańsk, ul.Akteona 26/8, , dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00083280/4]. Lokal jest dwupoziomowy, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. W mieszkaniu jest balkon. Na dolnej kondygnacji znajduje się salon z aneksem kuchennym, pokój, łazienka, przedpokój, na poddaszu znajduje się jeden pokój. Na antresolę schody sa stalowe, kręcone.Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 55,0 m2 Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,0 m2. UWAGA!!!! Rękojmia powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg


  • Adres Kancelariiul. Kartuska 137/4, 80-138 Gdańsk
  • Telefon(058)-322-31-47
  • Fax(058)-300-95-29 (automatyczny)
  • E-mailgdansk7.asesor3@komornik.pl- mail - Kancelariagdansk7@komornik.pl- mail - Komornik S±dowy Pisz±c do Kancelarii, proszę o wysłanie maila do wiadomo¶ci na adres Komornika S±dowego.

Niniejsze strony maj± charakter informacyjny i nie stanowi± reklamy dzialalno¶ci prowadzonej przez Komornika.