Licytacje


art.962 kpc

"§ 1. Przystępuj±cy do przetargu obowi±zany jest złożyć rękojmię w wysoko¶ci jednej dziesi±tej czę¶ci sumy oszacowania, najpóĽniej w dniu poprzedzaj±cym przetarg."


Wpłat rękojmi można dokonywać na konto:

Bank Pekao SA Oddział w Gdańsku

25 1240 5400 1111 0000 4918 4983


O¶wiadczenie licytanta lub nabywcy

O¶wiadczenie licytanta-nabywcy nieruchomo¶ci


Obwieszczenia o licytacjach ruchomości28-04-2015 (g.10:00) Samochód osobowy Nissan Primiera , rok prod. 2003, nr rej. GD497GX, VIN SJNTFAP12U0122422

06-05-2015 (g.10:00) Samochód osobowy Dacia Sandero nr rej. GD914CR, rok prod. 2011, nr VIN UU1BSDA3K45398735, kolor srebrny

20-05-2015 (g.10:00) Wyposażenie restauracji

20-05-2015 (g.10:30) Kamery do monitoringu wewnętrznego

26-05-2015 (g.10:00) Samochód osobowy Subaru Outback , rok prod. 2005, nr rej. GD757FJ, VIN JF1BPELUA5G032844

27-05-2015 (g.10:00) Zestaw kina domowego

Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości07-05-2015r (g.10:45) Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego położonego: 80-215 Gdańsk, ul.Wileńska 59C/20, wpisanego w rejestrze lokali własnosciowych: Lokatorsko-Własnosciowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Morena" (KRS 216473)(Adres spółdzielni: 80-287 Gdańsk, ul.Migowska 77A), dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00066779/4]. Powierzchnia lokalu wynosi 53,0 m2. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju. Każdemu z dłużników przysługuje udział w wysokości 1/3 we wskazanym prawie. Sprzedawane w trakcie licytacji będa udziały każdego z dłużników, a zatem całosć wskazanego prawa. UWAGA!!! RĘKOJMIA MUSI ZOSTAĆ WPŁACONA NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJACYM PRZETARG.

14-05-2015r (g.11:00) Pierwsza licytacja nieruchomosci położonej: 80-396 Gdańsk, Kołobrzeska 55C/3 wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu wynoszacym 43/7560 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00131093/8, dla której Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00180972/2]. Przedmiotowy lokal ma powierzchnię użytkowa 43,00 m2, usytuowany jest na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. UWAGA!!! RĘKOJMIA MUSI ZOSTAĆ WPŁACONA NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJACYM PRZETARG

14-05-2015r (g.11:15) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu wynoszacym 4/100 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00054784/5 położonego: 80-557 Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 6/6, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00131923/6]. Lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Powierzchnia lokalu wynosi 65,60 m2. UWAGA!!! RĘKOJMIA MUSI ZOSTAĆ WPŁACONA NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJACYM PRZETARG.

14-05-2015r (g.11:30) Druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 4800/2080400 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00142585/4, położonego: 80-462 Gdańsk, ul.Meissnera Janusza 11/47, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00215561/3. Przedmiotowy lokal mieszkalny jest położony na V piętrze budynku, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz przedpokoju i ma powierzchnię 48,0m2. UWAGA!!! Rękojmia musi zostać wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg

14-05-2015r (g.11:45) Druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiacego spółdzielcze własnosciowe prawa do lokalu położonego: 80-288 Gdańsk, ul.Kusocińskiego Janusza 8/48, wpisanego w rejestrze lokali własnosciowych: Lokatorsko-Własnosciowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Morena" (KRS 216473), dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta. Spółdzielcze własnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego składajace się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju o łacznej powierzchni 59,10 m2.

21-05-2015r (g.11:10) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 16877/1000000 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00196339/8, położonego: 80-126 Gdańsk, ul.Mysliwska 26/3D, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00198475/7]. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 56,10 m2 położony na wysokim parterze (I kondygnacja). Na układ funkcjonalny lokalu składaja się: 2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc, pomieszczenie gospodarcze oraz przedpokój. Ponadto do lokalu od strony północno – zachodniej przylega balkon, a od strony północno – wschodniej taras. Do lokalu przynależy komórka lokatorska nr K5 o powierzchni 5,83 m2. UWAGA!!! RĘKOJMIA MUSI ZOSTAĆ WPŁACONA NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJACYM PRZETARG.

21-05-2015r (g.11:20) Druga licytacja ułamkowej 26/100 częsci nieruchomosci GD1G/00103834/0 oraz 1/2 ułamkowej częsci nieruchomosci GD1G/00101751/0 położonej: 80-452 Gdańsk, ul.Kilińskiego Jana 21, dla których Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgi wieczyste o numerach GD1G/00101751/0, GD1G/00103834/0. Nieruchomosć o numerze księgi wieczystej GD1G/00101751/0 ma powierzchnię łaczna 38,80 m2( sprzedawany udział w wysokosci 1/2) i składa się z sali sprzedaży, pomieszczenia socjalnego oraz piwnicy. Nieruchomosć o numerze księgi wieczystej GD1G/00103834/0 ma powierzchnię łaczna 48,81 m2( sprzedawany udział w wysokosci 26/100) i składa się z lokalu użytkowego na parterze oraz w piwnicy. Nieruchomosć objęta księga wieczysta GD1G/00101751/0 i udział w wysokosci 52/100 w prawie własnosci do nieruchomosci objętej księga wieczysta GD1G/00103834/0 stanowia funkcjonalna całosć tj. lokal użytkowy wykorzystywany na usługi. Budynek wolnostojacy o jednej kondygnacji nadziemnej i piwnicy.

11-06-2015r (g.11:15) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu wynoszacym 6/100 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00200183/1 położonego: 80-216 Gdańsk, ul.Sobieskiego Jana 72/11, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00200183/1]. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 30,40 m2. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, w tym jeden powstał z podzielenia kuchni, przedpokoju, łazienki i aneksu kuchennego. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 6,30 m2. Stan i standard lokalu jest dobry, mieszkanie posiada nowe wykończenie.

11-06-2015r (g.11:30) Pierwsza licytacja 12/36 niewydzielonej częsci nieruchomosci stanowiacej działki nr 20/30, nr 20/55, nr 38/28, nr 38/32, nr 38/37, nr 38/38, nr 38/39 o łacznym obszarze wszystkich działek : 1,6202ha, położonej: 80-299 Gdańsk-Osowa, dla której Wydział III Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW GD1G/00027457/6]. Działka 38/39 jest działka drogowa , częsciowo ulica Mysliborska. Działki nr 20/30 , 20/55, 38/38 sa również działkami drogowymi. Działka nr 38/32 jest działka prawdopodobnie przewidziana na stację transformatorowa. Działki nr 38/28 i 38/37 są działkami przeznaczonymi na zabudowę mieszkaniowousługowa.Na terenie działek nie obowiazuje aktualny plan zagospodarowania, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska działki sa przeznaczone na zabudowę mieszkaniowo-usługowa. Obszar całej nieruchomosci to 1,6202 HA (sprzedawny udział w wysokości 12/36). Położenie nieruchomości jest peryferyjne w stosunku do centrum dzielnicy. Jest ona położona w spokojnym osiedlu domów jednorodzinnych. UWAGA!!! RĘKOJMIA MUSI ZOSTAĆ WPŁACONA NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG.

11-06-2015r (g.11:45) Druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiacego spółdzielcze własnosciowe prawa do lokalu w zasobach: Spółdzielni Mieszkaniowej "Brzeźno" w Gdańsku położonego: 80-522 Gdańsk, ul.Plater Emilii 22/3,wpisanego w rejestrze lokali własnosciowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Brzeźno (KRS 112848) (Adres spółdzielni:80-508 Gdańsk, ul.Korzeniowskiego 22 ), dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00152390/3]. Spółdzielcze własnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łacznej powierzchni użytkowej 41,00 m2. Lokal położony jest na parterze w budynku wielolokalowym


  • Adres Kancelariiul. Kartuska 137/4, 80-138 Gdańsk
  • Telefon(058)-322-31-47
  • Fax(058)-300-95-29 (automatyczny)
  • E-mailgdansk7.asesor3@komornik.pl- mail - Kancelariagdansk7@komornik.pl- mail - Komornik S±dowy Pisz±c do Kancelarii, proszę o wysłanie maila do wiadomo¶ci na adres Komornika S±dowego.

Niniejsze strony maj± charakter informacyjny i nie stanowi± reklamy dzialalno¶ci prowadzonej przez Komornika.