Licytacje


art.962 kpc

"§ 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg."


Wpłat rękojmi można dokonywać na konto:

Bank Pekao SA Oddział w Gdańsku

25 1240 5400 1111 0000 4918 4983


Oświadczenie licytanta lub nabywcy

Oświadczenie licytanta-nabywcy nieruchomości


Obwieszczenia o licytacjach ruchomości25-11-2015 (g.10:00) Samochód osobowy Volkswagen T4 1.9 TD rok prod.1993, nr rej. GTC35KP, VIN WV2ZZZ70ZPH126578

09-12-2015 (g.10:00) Mercedes SLK, rok produkcji 1998 nr rej. GKA8S62, VIN: WDB1704351F110426

Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości26-11-2015r (g.10:30) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 213/10 000 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00162064/2, należacego do dłużników : Jan Józef Mazurkiewicz oraz Elżbieta Mazurkiewicz położonego: 80-288 Gdańsk, ul.Bulońska 36/24, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00162064/2. Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz W.C. o powierzchni 62,90 m2(informacja ze spółdzielni mieszkaniowej). Do lokalu przynależy piwnica - łaczna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi - 70,82 m2

26-11-2015r (g.10:45) Pierwsza licytacja nieruchomosci należacej do dłużnika: Henryk Zielonka-Wyczliński położonej: 80-299 Gdańsk, ul.Parterowa 5, dla której Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00038712/2]. Nieruchomosć gruntowa stanowiaca działkę ewidencyjna nr 256/4, obręb Osowa Nr 0001 o powierzchni 291 m2, położona w Gdańsku, przy ul. Parterowej 5 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 144,55 m2 wraz z dobudowanym garażem o powierzchni 22 m2.Budynek mieszkalny w zabudowie bliŸniaczej, parterowy z mieszkalnym poddaszem i nieużytkowym strychem, niepodpiwniczony z dobudowanym garażem od północno–zachodniej strony o powierzchni 22 m2. Na parterze budynku znajdujš się dwa pokoje, kuchnia, łazienka, pokój łazienkowy (niedokończony), przedpokój, korytarz, kotłownia i garaż. Na program funkcjonalny poddasza (I piętra) składaja się dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.

03-12-2015r (g.12:00) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 4/100 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej 00093849, należacego do dłużnika: Sylwia Misterkiewicz położonego: 80-506 Gdańsk, ul.Dworska 20/1, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00100134/2] Powierzchnia użytkowa mieszkania według zapisu w księdze wieczystej wynosi 83,30 m2. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki.

03-12-2015r (g.12:50) Pierwsza licytacja nieruchomoœci GD1G/00091521/5 oraz ułamkowej niewydzielonej 6/36 częsci nieruchomosci [NKW: GD1G/00027457/6] położonych Gdańsk - Osowa i należacych do dłużnika: Marek Leon Stenzel. Opis 6/36 częsci nieruchomosci [NKW: GD1G/00027457/6] - Działka 38/39 jest działka drogowa , częsciowo ulica Mysliborska. Działki nr 20/30 , 20/55, 38/38 sa również działkami drogowymi. Działka nr 38/32 jest działka prawdopodobnie przewidziana na stację transformatorowa. Działki nr 38/28 i 38/37 sa działkami przeznaczonymi na zabudowę mieszkaniowousługowa.Na terenie działek nie obowiazuje aktualny plan zagospodarowania, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska działki sa przeznaczone na zabudowę mieszkaniowo-usługowa. Obszar całej nieruchomosci to 1,6202 HA (sprzedawny udział w wysokoœci 6/36). Opis nieruchomosci GD1G/00091521/5 - składa się z działki 38/33 o powierzchni 0,2544 HA. Na terenie działki nie obowiazuje aktualny plan zagospodarowania, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska działka jest przeznaczona na zabudowę mieszkaniowo-usługowa. Dostęp do drogi publicznej przez nieruchomosć GD1G/00027457/6

10-12-2015r (g.10:15) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 1/43 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00025519. Lokal składa się z dwóch pokoi, w jednym jest aneks kuchenny, przedpokoju i łazienki. Powierzchnia lokalu wynosi 37,69 m2. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal położony pod adresem 80-392 Gdańsk, ul.Szczecińska 24/8B, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00028760/0]

17-12-2015r (g.11:25) Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiacego spółdzielcze własnosciowego prawa do lokalu położonego: 80-537 Gdańsk, ul.Wyzwolenia 51 E/96, , wpisanego w rejestrze lokali własnosciowych: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" (KRS 107790) (Adres spółdzielni: 80-387 Gdańsk, ul.Lęborska 23/B ), dla którego księga wieczysta nie jest prowadzona. Nieruchomosć jest położona w Gdańsku Nowym Porcie w bloku mieszkalnym wielorodzinnym jedenastokondygnacyjnym, na X piętrze. W budynku jest jedna winda w każdej klatce schodowej. Mieszkanie składa się z pokoju, kuchni i łazienki. Powierzchnia lokalu wynosi 30,5 m2. UWAGA!!! Rękojmia powinna zostać złożona najpóŸniej w dniu poprzedzajacym przetarg


  • Adres Kancelariiul. Kartuska 137/4, 80-138 Gdańsk
  • Telefon(058)-322-31-47
  • Fax(058)-300-95-29 (automatyczny)
  • E-mailgdansk7.asesor3@komornik.pl- mail - Kancelariagdansk7@komornik.pl- mail - Komornik Sądowy Pisząc do Kancelarii, proszę o wysłanie maila do wiadomości na adres Komornika Sądowego.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy dzialalności prowadzonej przez Komornika.