Licytacje


art.962 kpc

"§ 1. Przystępuj±cy do przetargu obowi±zany jest złożyć rękojmię w wysoko¶ci jednej dziesi±tej czę¶ci sumy oszacowania, najpóĽniej w dniu poprzedzaj±cym przetarg."


Wpłat rękojmi można dokonywać na konto:

Bank Pekao SA Oddział w Gdańsku

25 1240 5400 1111 0000 4918 4983


O¶wiadczenie licytanta lub nabywcy

O¶wiadczenie licytanta-nabywcy nieruchomo¶ci


Obwieszczenia o licytacjach ruchomości19-10-2016 (g.10:00) Telefon komórkowy Nokia 515, nr imei 357888/05/849996/0

19-10-2016 (g.11:00) Wyposażenie biura, meble , sprzęt komputerowy

26-10-2016 (g.10:00) Piec prażalniczy PK 12 wraz z oprzyrządowaniem

Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości27-10-2016r (g.10:30) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu, który wynosi 1/16 części w nieruchomości wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00039849, należącego do dłużnika: Jacek Gyurkovich położonego: 80-433 Gdańsk, ul.Waryńskiego Ludwika 4A/6, dla którego Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: GD1G/00043381/0] Nieruchomość jest położona w Gdańsku, w domu mieszkalnym wielorodzinnym, sześciokondygnacyjnym, na I piętrze. Powierzchnia użytkowa mieszkania według zapisu w księdze wieczystej wynosi 65,85 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju – według informacji z księgi wieczystej. UWAGA!!! Rękojmia powinna zostać złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

03-11-2016r (g.10:30) Druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego przysługujące dłużnikowi: Tomasz Czabrowski położonego: 80-288 Gdańsk, ul.Wyrobka Romana 5/7, w zasobach Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Morena" (KRS 216473) dla którego Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: GD1G/00166671/8] Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na III piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju i ma powierzchnię 60,10m2. UWAGA!!! Rękojmia powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

03-11-2016r (g.10:50) Druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego w zasobach Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Morena" w Gdańsku należącego do dłużnika: Hanna Staniszewska-Hecht położonego: 80-288 Gdańsk, ul.Bulońska 26/35D, dla którego Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: GD1G/00102981/8]. Lokal mieszkalny położony jest w Gdańsku, w dzielnicy Piecki Migowo, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym, na II piętrze. Uprawniony do lokalu może korzystać z piwnicy. Lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju.Powierzchnia lokalu wynosi 58,70 m2. UWAGA!!! Rękojmia powinna zostać złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

10-11-2016r (g.11:30) Pierwsza licytacja 1/6 niewydzielonej części nieruchomości działka nr 213/12 obsz. 0,0825 ha - droga należąca do dłużnika: Mirosław Kostuch położonej: 80-178 Gdańsk, ul.Kortowska , Kiełpino Górne, dla której Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: GD1G/00134874/8] Suma oszacowania 1/6 ułamkowej części nieruchomości [NKW: GD1G/00134874/8] wynosi 42 000,00zł., zaś cena wywołania na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania 1/6 ułamkowej części nieruchomości i wynosi 31 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

10-11-2016r (g.12:15) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu, który wynosi 697/82959 części w nieruchomości wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00130988/2, należącego do dłużnika: Paweł Maciej Wilczewski położonego: 80-362 Gdańsk, ul.Chłopska 7/ 74, dla którego Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: GD1G/00180209/3] Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 69,70 m2. Mieszkanie składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. Do mieszkania przynależy piwnica. UWAGA!!! Rękojmia powinna zostać złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

10-11-2016r (g.12:40) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 1/133 cz. w nieruchomości wspólnej o nr KW GD1G/00029597/ położonego: 80-346 Gdańsk, ul.Wejhera Jakuba 9/5A, dla którego Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 50379 [NKW GD1G/00050379/5] Suma oszacowania nieruchomości KW50379 [NKW: GD1G/00050379/5] wynosi 126.900,00zł, zaś cena wywołania na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości KW 50379 i wynosi 95.175,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg


  • Adres Kancelariiul. Kartuska 137/4, 80-138 Gdańsk
  • Telefon(058)-322-31-47
  • Fax(058)-300-95-29 (automatyczny)
  • E-mailgdansk7.asesor3@komornik.pl- mail - Kancelariagdansk7@komornik.pl- mail - Komornik S±dowy Pisz±c do Kancelarii, proszę o wysłanie maila do wiadomo¶ci na adres Komornika S±dowego.

Niniejsze strony maj± charakter informacyjny i nie stanowi± reklamy dzialalno¶ci prowadzonej przez Komornika.