Licytacje


art.962 kpc

"§ 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg."


Wpłat rękojmi można dokonywać na konto:

Bank Pekao SA Oddział w Gdańsku

25 1240 5400 1111 0000 4918 4983


Oświadczenie licytanta lub nabywcy

Oświadczenie licytanta-nabywcy nieruchomości


Obwieszczenia o licytacjach ruchomości27-04-2016 (g.10:00) Samochód osobowy Mercedes-Benz A200 rok prod.2004; nr rej. GD945FR, VIN WDD1690331J003155, UDZIAŁ 50%

27-04-2016 (g.11:00) Samochód osobowy Opel Astra GL, kombi, nr rej: GWE31587,nr VIN : WOL000051N2669397, poj. silnika 1,699 cm 3 , Diesel

10-05-2016 (g.10:00) Udział 50% Samochód osobowy Nissan Note, rok prod. 2006, 1.4 benzyna, nr rej. GD2254L, VIN SJNFAAE11U1030419

Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości21-04-2016r (g.12:30) Druga licytacja nieruchomosci należacej do dłużników: Alicja Gasecka, Marek Gasecki położonej: 80-299 Gdańsk, ul.Saturna 25 , dla której Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00045188/1] Nieruchomosć gruntowa o powierzchni 568 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego położonego w Gdańsku ul. Saturna 25, działka 116/1 wynosi 108,61 m2. Powierzchnia gospodarcza wynosi 54,52 m2.Budynek jest dwurodzinny, bliŸniaczy, parterowy z mieszkalnym poddaszem, całkowicie podpiwniczony z garażem w piwnicy.

21-04-2016r (g.13:00) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 205/10000 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00091078/4 należacego do dłużnika: Jacek Albin Jarzyński położonego: 80-283 Gdańsk, ul.Herlinga-Grudzińskiego 19/C/10, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sšdu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00169065/8]. Lokal o powierzchni 65,00 m2 składa się z: pokoju z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki oraz przedpokoju. Lokal o układzie rozkładowym, dwustronny. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne nr 44 o powierzchni 8,50 m2. Ponadto w ramach udziału w nieruchomosci wspólnej włascicielowi przedmiotowego lokalu przysługuje prawo do korzystania z tarasu o powierzchni 28,20 m2, zewnętrznego miejsca parkingowego nr 24 oraz miejsca parkingowego nr 8 w podziemnej hali garażowej. UWAGA!!!! Rękojmia musi zostać złożona najpóŸniej w dniu poprzedzajacym przetarg!

28-04-2016r (g.10:40) Pierwsza licytacja nieruchomosci w zakresie jedynie działki 38/30. Sprzedaży podlega jedynie działka nr 38/30, o powierzchni 2.786 m2. Dostęp do drogi jest możliwy poprzez służebnosć drogowa. Nieruchomosć składa się także z działki 38/29 o wartoœci 884.168,00 zł, która nie podlega sprzedaży w drodze niniejszej licytacji. Włascicielem nieruchomosci położonej 80-299 Gdańsk ul. Mysliborska jest Jerzy Franciszek Redmann. Dla całej nieruchomosci składajacej się z działek 38/29 oraz 38/30 jest prowadzona księga wieczysta przez Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o numerze [NKW: GD1G/00091519/8]

05-05-2016r (g.10:40) Druga licytacja nieruchomosci GD1G/00091521/5 oraz ułamkowej niewydzielonej 6/36 częœci nieruchomosci [NKW: GD1G/00027457/6] położonych Gdańsk - Osowa i należšcych do dłużnika: Marek Leon Stenzel. Opis 6/36 częsci nieruchomosci [NKW: GD1G/00027457/6] - Działka 38/39 jest działka drogowa , częsciowo ulica Myœliborska. Działki nr 20/30 , 20/55, 38/38 sa również działkami drogowymi. Działka nr 38/32 jest działka prawdopodobnie przewidziana na stację transformatorowa. Działki nr 38/28 i 38/37 sa działkami przeznaczonymi na zabudowę mieszkaniowousługowa.Na terenie działek nie obowiazuje aktualny plan zagospodarowania, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska działki sa przeznaczone na zabudowę mieszkaniowo-usługowa. Obszar całej nieruchomosci to 1,6202 HA (sprzedawny udział w wysokoœci 6/36). Opis nieruchomosci GD1G/00091521/5 - składa się z działki 38/33 o powierzchni 0,2544 HA. Na terenie działki nie obowišzuje aktualny plan zagospodarowania, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska działka jest przeznaczona na zabudowę mieszkaniowo-usługowa. Dostęp do drogi publicznej przez nieruchomosć GD1G/00027457/6

12-05-2016r (g.10:30) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 19/100 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00027167/6, należacego do dłużnika: Waldemar Wojciech Kozioł położonego: 80-438 Gdańsk, ul.Wallenroda Konrada 31/2, dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00027168/3]. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łacznej powierzchni 65,78 m2.

12-05-2016r (g.12:20) Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiacego odrębna nieruchomosć wraz z udziałem zwiazanym z własnoscia lokalu, który wynosi 1/16 częsci w nieruchomosci wspólnej o numerze księgi wieczystej GD1G/00040762 należacego do dłużników : Jacek Gyurkovich i Halina Gyurkovich Ziółkowska położonego: 80-239 Gdańsk, ul.Czarnieckiego Stefana 13/3,dla którego Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00045611/6]. Powierzchnia użytkowa mieszkania według zapisu w księdze wieczystej wynosi 38,43 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica. UWAGA!!!! Rękojmia powinna zostać złożona najpóŸniej w dniu poprzedzajacym przetarg.

02-06-2016r (g.12:10) Druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci stanowiacej działkę nr 624 obszaru 0, 0692 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 06 sierpnia 2027r. Nieruchomosć zabudowana jest budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni użytkowej około 713,5m2, z częscia produkcyjna pod częscia mieszkalna o powierzchni 401,0m2, częscia produkcyjna dobudowana o powierzchni 96,0m2,częscia mieszkalna o powierzchni 172,5 m2 i garażem o powierzchni 44,0m2 należacego do dłużnika: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe "Land Export-Import" Sp. z o.o. położonej: 80-299 Gdańsk, ul.Kielnieńska 117 (adres w Wypisie z Ewidencji Gruntów - Gdańsk ul. Zatokowa 3) , dla której Wydział III Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę Wieczysta o numerze [NKW: GD1G/00039424/3]


  • Adres Kancelariiul. Kartuska 137/4, 80-138 Gdańsk
  • Telefon(058)-322-31-47
  • Fax(058)-300-95-29 (automatyczny)
  • E-mailgdansk7.asesor3@komornik.pl- mail - Kancelariagdansk7@komornik.pl- mail - Komornik Sądowy Pisząc do Kancelarii, proszę o wysłanie maila do wiadomości na adres Komornika Sądowego.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy dzialalności prowadzonej przez Komornika.